Hem

Slutsnackat!

(Låt mig få visa hur...)

"20-talet har redan kommit att handla om autenticitet & inkludering. Jag har hittat min plats i det ekosystemet – att spegla vår samtid, belysa medietrender & ifrågasätta konventioner inom marknadsföring.